διαχειρίζομαι Verb  [diachirizome, thiachirizome, diaxeirizomai]

  Verb
(6)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(1)

Etymologie zu διαχειρίζομαι

διαχειρίζομαι altgriechisch διαχειρίζομαι, Passiv von διαχειρίζω


GriechischDeutsch
Δεν χρειάζεται πια να είμαι εκεί για να ξέρω και για να διαχειρίζομαι την πόλη.Ich muss nicht mehr persönlich dort sein, um alles zu wissen und die Stadt zu verwalten.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu διαχειρίζομαι

διαχειρίζομαι [δiaxirízome] .1β : α. είμαι υπεύθυνος για την εκτέλεση ορισμένων και συνήθ. προγραμματισμένων ενεργειών που αφορούν την αντιμετώπιση των τρεχόντων οικονομικών προβλημάτων μιας οικονομικής μονάδας: διαχειρίζομαι τα χρήματα μιας εταιρείας, είμαι υπεύθυνος για τις πληρωμές και για τις εισπράξεις. διαχειρίζομαι μια περιουσία / ένα κληροδότημα. Δε διαχειρίζεται καλά τα οικονομικά του, οι δαπάνες του δεν είναι ανάλογες με τα εισοδήματά του και με τις ανάγκες του. β. κάνω μια σειρά από ενέργειες για να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα, για να ρυθμίσω κτ.: Διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο τις υποθέσεις μου. || διαχειρίζομαι την εξουσία / τα κοινά, ασκώ διοίκηση ως εκπρόσωπος του λαού.

[λόγ. < ελνστ. διαχειρίζομαι `σκοτώνω΄, αρχ. διαχειρίζω `διαχειρίζομαι΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback