διάολος  

  • Satan
    upvotedownvote
  • Teufel
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diaolos, thiaolos


Deutsche Synonyme zu: διάολος

(das) große Tier Mephistopheles Dämon Diabolo Satan Luzifer Gottseibeiuns Antichrist Beelzebub Teufel Düvel Deibel (der) Leibhaftige Fürst der Finsternis Mephisto 666 Monster Bestie Unmensch Scheusal Ungeheuer Bestie in Menschengestalt Bluthund


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ διάολος διάολοι
Genitiv διαόλου διαόλων
Akkusativ διάολο διαόλους
Vokativ διάολε διάολοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15