διάλος  

  • Teufel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Hendrix Experience (δημ. το 1966, διαλ. το 1969) Sam & Dave (δημ. το 1961, διαλ. το 1981) The Yardbirds (δημ. το 1962, διαλ. το 1968, επανασυστάθηκαν το 1992) ...

... μεθυλοκυκλοβουταδιένιο Με απόσπαση αλογόνου (X2) από 3,4-διαλο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο παράγεται κυκλοβουταδιένιο: 3,4-διαλο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο ...

... 46944°N 17.24472°E / 40.46944; 17.24472 Ο Τάραντας (ιταλ. Taranto , τοπ. διάλ. Tàrande) είναι παραθαλάσσια πόλη της Ιταλίας χτισμένη στην θέση της αρχαίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dialos, thialos


Synonyme zu: διάλος

διάβολος


Deutsche Synonyme zu: διάλος

(das) große Tier Mephistopheles Dämon Diabolo Satan Luzifer Gottseibeiuns Antichrist Beelzebub Teufel Düvel Deibel (der) Leibhaftige Fürst der Finsternis Mephisto 666 Monster Bestie Unmensch Scheusal Ungeheuer Bestie in Menschengestalt Bluthund

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15