δημοσιεύω  

  • veröffentlichen
    upvotedownvote
  • Veröffentlichung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... έχει καθορίσει 17 κανόνες, που είναι γνωστοί ως Κανόνες Παιχνιδιού και δημοσιεύονται από τη FIFA. Κάθε κανόνας περιγράφει προδιαγραφές ή ορίζει κατευθυντήριες ...

... νέο σχέδιο συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές και, στη συνέχεια, δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στο δικτυακό της τόπο. Η Επιτροπή είναι η έγκυρη ...

... δημοσιογράφοι συλλέγουν πληροφορίες, είτε προφορικά είτε γραπτά, και τις δημοσιεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τους δημοσιογράφους τους χωρίζουμε σε πολλές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dimosievo, thimosievo, dhmosieyw


Deutsche Synonyme zu: δημοσιεύω

verlautbaren lassen (öffentlich) bekannt geben vermelden bekanntmachen proklamieren kundgeben bekannt machen ausrufen kundtun verkünden bekanntgeben mitteilen (lassen) öffentlich machen publik machen verlauten lassen öffentlich bekannt machen veröffentlichen publikmachen zu Kund und Wissen tun wissen lassen herausgeben publizieren verlegen editieren der Öffentlichkeit zugänglich machen (sich) an die Öffentlichkeit wenden (mit) Bekanntgabe Kundgabe Publikation Veröffentlichung Abdruck Druck Reproduktion Druckerzeugnis Druckwerk Abhandlung Paper Aufsatz Bericht Essay Artikel Herausgabe Release Verbreitung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15