γονατίζω  

  • knien
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... έδαφος. Η μία γυναίκα είναι όρθια και κρατάει ένα κλαδί ελιάς και η άλλη γονατίζει εμπρός σε έναν κίτρινο βωμό που είναι αναμμένος και που βρίσκεται ανάμεσά ...

... μας όλους, Για να σε προστατεύουμε, Ω Φερόες, χώρα μου. Και γι΄αυτό, γονατίζω, στο Θεό σου, με προσευχές, είθε να έχεις ειρήνη, και σπλαχνίσου με, η ...

... Κατά το τελετουργικό αυτό ο προς αυτοκτονία στρέφεται προς τον Ήλιο και γονατίζοντας σύρει το εγχειρίδιο του, το οποίο και στη συνέχεια καρφώνει στη κοιλιακή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

gonatizo, ronatizo, gonatizw


Deutsche Synonyme zu: γονατίζω

hocken knien ducken hinknien kauern niederkauern hinkauern

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15