γελοίος Adj.  [gelios, jelios, geloios]

  Adj.
(276)
  Adj.
(75)

Etymologie zu γελοίος

γελοίος altgriechisch γελοῖος


GriechischDeutsch
Προς τί λοιπόν ένας γελοίος, χωρίς ουσιαστική αύξηση προϋπολογισμός, όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα ικανό να συνδυάσει τον τόσο απαραίτητο για την Ευρώπη διττό αυτό στόχο: αφενός της ταυτότητας, ενός ιδίου και διαφοροποιημένου πολιτισμού, και αφετέρου της δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης;Warum also die lächerlich geringe Mittelausstattung, warum keine reale Erhöhung bei einem Programm, mit dem gleichzeitig ein Beitrag zu den beiden Zielen, die Europa unbedingt erreichen muß, geleistet werden kann: zum Ziel einer Identität, einer eigenen, vielfältigen Kultur sowie zum Ziel einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung?

Übersetzung bestätigt

Ένας τέτοιος αγώνας θα ήταν τόσο μάταιος όσο και γελοίος.Ein solcher Kampf wäre vergeblich und lächerlich.

Übersetzung bestätigt

Κατά ανεξήγητο τρόπο, η πρόσφατη ανακάλυψη από μεριάς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ότι ο πολιτισμός προάγει την κοινωνική ανάπτυξη, την εσωτερική συνοχή και την έννοια της ιθαγένειας, όπως επίσης ότι συμβάλλει στην ανάδειξη της Ευρώπης στον έξω κόσμο, δεν αντανακλάται στον προϋπολογισμό που διατίθεται γι' αυτό τον τομέα, ο οποίος είναι γελοίος.Die europäischen Institutionen haben in letzter Zeit entdeckt, daß Kultur die gesellschaftliche Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die Unionsbürgerschaft fördert und Europa nach außen sichtbar macht, doch unerklärlicherweise kommt das nicht in dem ihr zugewiesenen Haushalt zum Ausdruck, der lächerlich ist.

Übersetzung bestätigt

Είναι νωρίς, απλά γίνομαι λίγο γελοίος.Ich mach mich hier lächerlich.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο τύπος είναι γελοίος.Ist doch lächerlich der, Mensch. Nicht wahr?

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu γελοίος.

Griechische Definition zu γελοίος

γελοίος -α -ο [jelíos] : I1. που προκαλεί ειρωνικά γέλια και σχόλια. α. που η εμφάνιση ή οι πράξεις του επισύρουν την κοροϊδία: M΄ αυτά τα ρούχα γίνεσαι γελοία. Kοκκίνησε και ξαφνικά αισθάνθηκε φοβερά γελοίος. Kατάντησες γελοίος! β. για κτ. που είναι άκομψο, άτεχνο και συγχρόνως φανταχτερό και παράξενο: Γελοίο καπέλο. Γελοία παπούτσια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback