βράζω Verb  [vrazo, brazw]

  Verb
(6)
  Verb
(0)

Etymologie zu βράζω

βράζω Koine-Griechisch βράζω altgriechisch βράσσω


GriechischDeutsch
"Ο μεγάλος Λεβιάθαν ότι maketh θαλασσών να βράζω όπως βρασμού τηγάνι.""Der große Leviathan, dass die Meere macht wie Kochkessel kochen."

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
kochen
sieden
aufbrühen

Grammatik

Grammatik zu βράζω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βράζωβράζουμε, βράζομεβράζομαιβραζόμαστε
βράζειςβράζετεβράζεσαιβράζεστε, βραζόσαστε
βράζειβράζουν(ε)βράζεταιβράζονται
Imper
fekt
έβραζαβράζαμεβραζόμουν(α)βραζόμαστε, βραζόμασταν
έβραζεςβράζατεβραζόσουν(α)βραζόσαστε, βραζόσασταν
έβραζεέβραζαν, βράζαν(ε)βραζόταν(ε)βράζονταν, βραζόντανε, βραζόντουσαν
Aoristέβρασαβράσαμεβράστηκαβραστήκαμε
έβρασεςβράσατεβράστηκεςβραστήκατε
έβρασεέβρασαν, βράσαν(ε)βράστηκεβράστηκαν, βραστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω βράσει
έχω βρασμένο
έχουμε βράσει
έχουμε βρασμένο
έχω βραστεί
είμαι βρασμένος, -η
έχουμε βραστεί
είμαστε βρασμένοι, -ες
έχεις βράσει
έχεις βρασμένο
έχετε βράσει
έχετε βρασμένο
έχεις βραστεί
είσαι βρασμένος, -η
έχετε βραστεί
είστε βρασμένοι, -ες
έχει βράσει
έχει βρασμένο
έχουν βράσει
έχουν βρασμένο
έχει βραστεί
είναι βρασμένος, -η, -ο
έχουν βραστεί
είναι βρασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα βράσει
είχα βρασμένο
είχαμε βράσει
είχαμε βρσμένο
είχα βραστεί
ήμουν βρασμένος, -η
είχαμε βραστεί
ήμαστε βρασμένοι, -ες
είχες βράσει
είχες βρασμένο
είχατε βράσει
είχατε βρασμένο
είχες βραστεί
ήσουν βρασμένος, -η
είχατε βραστεί
ήσαστε βρασμένοι, -ες
είχε βράσει
είχε βρασμένο
είχαν βράσει
είχαν βρασμένο
είχε βραστεί
ήταν βρασμένος, -η, -ο
είχαν βραστεί
ήταν βρασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βράζωθα βράζουμε, θα βράζομεθα βράζομαιθα βραζόμαστε
θα βράζειςθα βράζετεθα βράζεσαιθα βράζεστε, θα βραζόσαστε
θα βράζειθα βράζουν(ε)θα βράζεταιθα βράζονται
Fut
ur
θα βράσωθα βράσουμε, θα βράζομεθα βραστώθα βραστούμε
θα βράσειςθα βράσετεθα βραστείςθα βραστείτε
θα βράσειθα βράσουν(ε)θα βραστείθα βραστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βράσει
θα έχω βρασμένο
θα έχουμε βράσει
θα έχουμε βρασμένο
θα έχω βραστεί
θα είμαι βρασμένος, -η
θα έχουμε βραστεί
θα είμαστε βρασμένοι, -ες
θα έχεις βράσει
θα έχεις βρασμένο
θα έχετε βράσει
θα έχετε βρασμένο
θα έχεις βραστεί
θα είσαι βρασμένος, -η
θα έχετε βραστεί
θα είστε βρασμένοι, -ες
θα έχει βράσει
θα έχει βρασμένο
θα έχουν βράσει
θα έχουν βρασμένο
θα έχει βραστεί
θα είναι βρασμένος, -η, -ο
θα έχουν βραστεί
θα είναι βρασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βράζωνα βράζουμε, να βράζομενα βράζομαινα βραζόμαστε
να βράζειςνα βράζετενα βράζεσαινα βράζεστε, να βραζόσαστε
να βράζεινα βράζουν(ε)να βράζεταινα βράζονται
Aoristνα βράσωνα βράσουμε, να βράσομενα βραστώνα βραστούμε
να βράσειςνα βράσετενα βραστείςνα βραστείτε
να βράσεινα βράσουν(ε)να βραστείνα βραστούν(ε)
Perfνα έχω βράσει
να έχω βρασμένο
να έχουμε βράσει
να έχουμε βρασμένο
να έχω βραστεί
να είμαι βρασμένος, -η
να έχουμε βραστεί
να είμαστε βρασμένοι, -ες
να έχεις βράσει
να έχεις βρασμένο
να έχετε βράσει
να έχετε βρασμένο
να έχεις βραστεί
να είσαι βρασμένος, -η
να έχετε βραστεί
να είστε βρασμένοι, -ες
να έχει βράσει
να έχει βρασμένο
να έχουν βράσει
να έχουν βρασμένο
να έχει βραστεί
να είναι βρασμένος, -η, -ο
να έχουν βραστεί
να είναι βρασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presβράζεβράζετεβράζεστε
Aoristβράσεβράστεβράσουβραστείτε
Part
izip
Presβράζονταςβραζόμενος
Perfέχοντας βράσει, έχοντας βρασμένοβρασμένος, -η, -οβρασμένοι, -ες, -α
InfinAoristβράσειβραστείGriechische Definition zu βράζω

βράζω [vrázo] -ομαι : 1. θερμαίνω ένα υγρό ώσπου να αρχίσει να αναταράζεται και να βγάζει φυσαλίδες: Πρώτα βράζουμε το νερό και μετά προσθέτουμε λίγο αλάτι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback