βλασταίνω  Verb  [vlasteno, blastainw]

Ähnliche Bedeutung wie βλασταίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze βλασταίνω

... είναι να μην φυτεύονται γύρω απο ηλιοτρόπια. Και οι δύο τύποι φασολιών βλασταίνουν μέσα σε 3 έως 7 ημέρες όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 29 βαθμούς ...

... μήνες στον Κάτω Κόσμο και οκτώ μήνες στον Πάνω Κόσμο. Όμως τα δημητριακά βλασταίνουν μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σπορά. Επίσης η συλλογή των λουλουδιών ...

... σύνθετου φύλλου της. Τα σπόρια αυτά διασκορπίζονται με τον άνεμο και βλασταίνουν εφόσον βρεθούν σε ιδανικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Ωστόσο ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze sprießen

... Wie Blümchen aus des Frühlings schwarzer Erde, so sprießen aus dem Nachthimmel die Sterne. ...

... Startups sprießen wie Pilze aus dem Boden. ...

Quelle: al_ex_an_der, dispy

Grammatik


ΒΛΑΣΤΑΙΝΩ
I sprout
Aktiv Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βλασταίνω, βλαστάνωβλασταίνουμε, βλασταίνομε
βλασταίνειςβλασταίνετε
βλασταίνειβλασταίνουν(ε)
Imper
fekt
βλάσταιναβλασταίναμε
βλάσταινεςβλασταίνατε
βλάσταινεβλάσταιναν, βλασταίναν(ε)
Aoristβλάστησαβλαστήσαμε
βλάστησεςβλαστήσατε
βλάστησεβλάστησαν, βλαστήσαν(ε)
Per
fect
έχω βλαστήσειέχουμε βλαστήσει
έχεις βλαστήσειέχετε βλαστήσει
έχει βλαστήσειέχουν βλαστήσει
Plu
per
fect
είχα βλαστήσειείχαμε βλαστήσει
είχες βλαστήσειείχατε βλαστήσει
είχε βλαστήσειείχαν βλαστήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βλασταίνωθα βλασταίνουμε, θα βλασταίνομε
θα βλασταίνειςθα βλασταίνετε
θα βλασταίνειθα βλασταίνουν(ε)
Fut
ur
θα βλαστήσωθα βλαστήσουμε, θα βλαστήσομε
θα βλαστήσειςθα βλαστήσετε
θα βλαστήσειθα βλαστήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βλαστήσειθα έχουμε βλαστήσει
θα έχεις βλαστήσειθα έχετε βλαστήσει
θα έχει βλαστήσειθα έχουν βλαστήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βλασταίνωνα βλασταίνουμε, να βλασταίνομε
να βλασταίνειςνα βλασταίνετε
να βλασταίνεινα βλασταίνουν(ε)
Aoristνα βλαστήσωνα βλαστήσουμε, να βλαστήσομε
να βλαστήσειςνα βλαστήσετε
να βλαστήσεινα βλαστήσουν(ε)
Perfνα έχω βλαστήσεινα έχουμε βλαστήσει
να έχεις βλαστήσεινα έχετε βλαστήσει
να έχει βλαστήσεινα έχουν βλαστήσει
Imper
ativ
Presβλάσταινεβλασταίνετε
Aoristβλάστησεβλαστήστε
Part
izip
Presβλασταίνοντας
Perfέχοντας βλαστήσει, βλαστημένος
InfinAoristβλαστήσει

Person Wortform
Präsens ich keime
du keimst
er, sie, es keimt
Präteritum ich keimte
Konjunktiv II ich keimte
Imperativ Singular keim!
keime!
Plural keimt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gekeimt haben
Alle weiteren Formen: Flexion:keimen


Griechische Definition zu βλασταίνω

βλασταίνω [vlasténo] & βλαστάνω [vlastáno] .1α αόρ. βλάστησα, απαρέμφ. βλαστήσει : 1α. (για φυτό) βγάζω, εκφύω βλαστούς: Tην άνοιξη βλασταίνουν τα δέντρα. β. (για σπόρο) φύομαι, φυτρώνω: Δε βλάστησε ακόμα το καινούριο χορτάρι. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu βλασταίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15