βλάπτω Verb  [vlapto, blaptw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu βλάπτω

βλάπτω altgriechisch βλάπτω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βλάπτω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βλάπτω, blafto">βλάφτωβλάπτουμε, βλάπτομεβλάπτομαιβλαπτόμαστε
βλάπτειςβλάπτετεβλάπτεσαιβλάπτεστε, βλαπτόσαστε
βλάπτειβλάπτουν(ε)βλάπτεταιβλάπτονται
Imper
fekt
έβλαπταβλάπταμεβλαπτόμουν(α)βλαπτόμαστε, βλαπτόμασταν
έβλαπτεςβλάπτατεβλαπτόσουν(α)βλαπτόσαστε
έβλαπτεέβλαπταν, βλάπταν(ε)βλαπτόταν(ε)βλάπτονταν
Aoristέβλαψαβλάψαμεβλάφτηκαβλαφτήκαμε
έβλαψεςβλάψατεβλάφτηκεςβλαπτήκατε
έβλαψεέβλαψαν, βλάψαν(ε)βλάφτηκεβλάφτηκαν, βλαπτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω βλάψει
έχω βλαμμένο
έχουμε βλάψει
έχουμε βλαμμένο
έχω βλαφτεί
είμαι βλαμμένος, -η
έχουμε βλαφτεί
είμαστε βλαμμένοι, -ες
έχεις βλάψει
έχεις βλαμμένο
έχετε βλάψει
έχετε βλαμμένο
έχεις βλαφτεί
είσαι βλαμμένος, -η
έχετε βλαφτεί
είστε βλαμμένοι, -ες
έχει βλάψει
έχει βλαμμένο
έχουν βλάψει
έχουν βλαμμένο
έχει βλαφτεί
είναι βλαμμένος, -η, -ο
έχουν βλαφτεί
είναι βλαμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα βλάψει
είχα βλαμμένο
είχαμε βλάψει
είχαμε βλαμμένο
είχα βλαφτεί
ήμουν βλαμμένος, -η
είχαμε βλαφτεί
ήμαστε βλαμμένοι, -ες
είχες βλάψει
είχες βλαμμένο
είχατε βλάψει
είχατε βλαμμένο
είχες βλαφτεί
ήσουν βλαμμένος, -η
είχατε βλαφτεί
ήσαστε βλαμμένοι, -ες
είχε βλάψει
είχε βλαμμένο
είχαν βλάψει
είχαν βλαμμένο
είχε βλαφτεί
ήταν βλαμμένος, -η, -ο
είχαν βλαφτεί
ήταν βλαμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βλάπτωθα βλάπτουμε, θα βλάπτομεθα βλάπτομαιθα βλαπτόμαστε
θα βλάπτειςθα βλάπτετεθα βλάπτεσαιθα βλάπτεστε, θα βλαπτόσαστε
θα βλάπτειθα βλάπτουν(ε)θα βλάπτεταιθα βλάπτονται
Fut
ur
θα βλάψωθα βλάψουμε, θα βλάψομεθα βλαπφτώθα βλαπφτούμε
θα βλάψειςθα βλάψετεθα βλαφτείςθα βλαφτείτε
θα βλάψειθα βλάψουν(ε)θα βλαφτείθα βλαφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βλάψει
θα έχω βλαμμένο
θα έχουμε βλάψει
θα έχουμε βλαμμένο
θα έχω βλαφτεί
θα είμαι βλαμμένος, -η
θα έχουμε βλαφτεί
θα είμαστε βλαμμένοι, -ες
θα έχεις βλάψει
θα έχεις βλαμμένο
θα έχετε βλάψει
θα έχετε βλαμμένο
θα έχεις βλαφτεί
θα είσαι βλαμμένος, -η
θα έχετε βλαφτεί
θα είστε βλαμμένοι, -ες
θα έχει βλάψει
θα έχει βλαμμένο
θα έχουν βλάψει
θα έχουν βλαμμένο
θα έχει βλαφτεί
θα είναι βλαμμένος, -η, -ο
θα έχουν βλαφτεί
θα είναι βλαμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βλάπτωνα βλάπτουμε, να βλάπτομενα βλάπτομαινα βλαπτόμαστε
να βλάπτειςνα βλάπτετενα βλάπτεσαινα βλάπτεστε, να βλαπτόσαστε
να βλάπτεινα βλάπτουν(ε)να βλάπτεταινα βλάπτονται
Aoristνα βλάψωνα βλάψουμε, να βλάψομενα βλαφτώνα βλαφτούμε
να βλάψειςνα βλάψετενα βλαφτείςνα βλαφτείτε
να βλάψεινα βλάψουν(ε)να βλαφτείνα βλαφτούν(ε)
Perf να έχω βλάψει
να έχω βλαμμένο
να έχουμε βλάψει
να έχουμε βλαμμένο
να έχω βλαφτεί
να είμαι βλαμμένος, -η
να έχουμε βλαφτεί
να είμαστε βλαμμένοι, -ες
να έχεις βλάψει
να έχεις βλαμμένο
να έχετε βλάψει
να έχετε βλαμμένο
να έχεις βλαφτεί
να είσαι βλαμμένος, -η
να έχετε βλαφτεί
να είστε βλαμμένοι, -ες
να έχει βλάψει
να έχει βλαμμένο
να έχουν βλάψει
να έχουν βλαμμένο
να έχει βλαφτεί
να είναι βλαμμένος, -η, -ο
να έχουν βλαφτεί
να είναι βλαμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presέβλαπτεβλάπτετεβλάπτεστε
Aoristβλάψεβλάψετε, βλάψτεβλάφτουβλαφτείτε
Part
izip
Presβλάπτονταςβλαπτόμενος
Perfέχοντας βλάψει, έχοντας βλαμμένοβλαμμένος, -η, -οβλαμμένοι, -ες, -α
InfinAoristβλάψειβλαφτείGriechische Definition zu βλάπτω

βλάπτω [vlápto] -ομαι & βλάφτω [vláfto] -ομαι : 1. (συνήθ. για την υγεία) προξενώ βλάβη, φθείρω: Tο τσιγάρο βλάπτει. Tο πιοτό βλάπτει το συκώτι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback