βέβαια Adv.  [vevea, bebaia]

  Adj.
(2297)
  Adj.
(552)

Etymologie zu βέβαια

βέβαια βεβαίως βέβαιος


GriechischDeutsch
Τέλος πάντων, βέβαια!... Δεν εννοούσα αυτό!...κ. Vincent de La Bachelerie: Η κατάσταση δεν ήταν απαραίτητα χωρίς προβλήματα και παρακολουθούσαμε πραγματικά …».Ich meine, ja, natürlich!... Ich war ja nicht dabei!...Vincent de La Bachelerie: Sie verstand sich nicht notwendigerweise von selbst, und wir haben diesen Punkt wirksam überwacht...“.

Übersetzung bestätigt

Η αγορά γλεύκους με σκοπό τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΕΕ για την απόσταξη είναι βέβαια η αγορά για τον συνήθη επιτραπέζιο οίνο.Bei dem Markt für den Most, der zwecks Teilnahme an EU-Destillationsprogramm angekauft wurde, handelt es sich natürlich um den Markt für einfachen Tafelwein.

Übersetzung bestätigt

Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε παρόμοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης, δεσμεύοντας άνω των 423 εκατομμυρίων EUR σε επείγουσα βοήθεια προς το Πακιστάν.In einer derartigen Lage ist humanitäre Hilfe natürlich das wichtigste Instrument, und dementsprechend steht die Union seit Beginn der Katastrophe mit einer Zusage von mehr als 423 Millionen EUR an Soforthilfe für Pakistan in der vordersten Reihe der Helfer.

Übersetzung bestätigt

1.7 Ως εκ τούτου, όταν η Επιτροπή επιλέγει τα σχέδια προς συγχρηματοδότηση, η επιλογή θα πρέπει βέβαια να προσανατολίζεται προς έργα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά και να λαμβάνει ιδίως υπόψη τις ανάγκες της ανάπτυξης υποδομών εθνικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος.1.7 Folglich sollte die Kommission die Kofinanzierungsprojekte natürlich danach auswählen, ob es Projekte mit einem großen Mehrwert für die EU sind, aber sie sollte hierbei auch die natio­nalen oder regionalen Entwicklungsbedürfnisse im Bereich der Infrastruktur berücksichtigen.

Übersetzung bestätigt

1.7 Προκειμένου να αναπτυχθεί η ολοκληρωμένη παραγωγή, πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες έρευνας, τεχνικής κατάρτισης, προώθησης συλλογικών πρωτοβουλιών και, βέβαια, επικοινωνίας με τους καταναλωτές και με τον κλάδο των αγροτών, καθώς αγνοούν τα πιθανά οφέλη ενός προτύπου παραγωγής που βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, ανταποκρινόμενο με επαγγελματισμό στις ανάγκες του περιβάλλοντος.1.7 Im Hinblick auf die Entfaltung der integrierten Produktion sind zusätzliche Anstrengungen in den Bereichen Forschung, fachliche Ausbildung, Förderung kollektiver Initiativen und natürlich Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Verbrauchern und dem Agrarsektor notwendig, da diese die potenziellen Vorteile dieses Produktionsmodells nicht kennen, bei dem der Einsatz der natürlichen Ressourcen professionell und im Einklang mit den Umwelterfordernissen optimiert wird.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu βέβαια.Griechische Definition zu βέβαια

βέβαια [vévea] & βεβαίως [vevéos] επίρρ. τροπ., βεβ. : 1. δηλώνει ότι κτ. γίνεται με βεβαιότητα, σίγουρα· (συχνά συνοδεύεται από το και): Kαι βέβαια μην αμφιβάλλετε ότι θα ερωτηθούν όλοι οι αρμόδιοι. Bεβαίως και θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις σας. || για περισσότερη έμφαση: Bεβαιότατα και θα ληφθούν υπόψη… [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback