αφού   [afu, afoy]

(6705)
(4940)
(53)
(0)

Etymologie zu αφού

αφού Koine-Griechisch ἀφοῦ altgriechisch ἀφ' οὗ (χρόνου)


GriechischDeutsch
Σε περίπτωση που η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας αποδεικνύεται ασύμβατη προς εκείνη του εργαζομένου και εφόσον ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να δεσμευθεί όσον αφορά την παύση της εντός καθορισμένης προθεσμίας, ο διευθυντής, αφού διαβουλευθεί με την επιτροπή προσωπικού, αποφασίζει κατά πόσον ο εργαζόμενος θα παραμείνει στη θέση του ή θα μεταφερθεί σε άλλη θέση.Ist diese Tätigkeit mit der des Beschäftigten unvereinbar, und ist der Beschäftigte nicht in der Lage, eine verbindliche Zusage zu machen, dass die Tätigkeit innerhalb einer bestimmten Frist eingestellt wird, so entscheidet der Direktor nach Anhörung der Personalvertretung, ob der Beschäftigte auf seinem Dienstposten bleibt oder ob ihm ein anderer Dienstposten zugewiesen wird.

Übersetzung bestätigt

Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εκχώρηση των τμημάτων […] μπορεί να αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο αφού αυτές οι δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, είναι αποδοτικές.Zunächst erkennt die Kommission an, dass die Veräußerung der Geschäftsbereiche […] als Ausgleichsmaßnahme in Betracht kommt, da sie nach Angaben Italiens rentabel sind.

Übersetzung bestätigt

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις [1], και αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις αυτές,nach Aufforderung der Beteiligten zur Stellungnahme gemäß den genannten Bestimmungen [1] und unter Berücksichtigung dieser Stellungnahmen,

Übersetzung bestätigt

Οι ιταλικές αρχές θεώρησαν ότι η ενίσχυση συμβιβάζεται με την κοινή αγορά βάσει του σημείου 11.3.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας για την περίοδο 2000-2006 (στο εξής οι κατευθυντήριες γραμμές) [11] αφού προορίζεται, κατ’ αυτές, για την επανόρθωση ζημιών που υπέστη το ζαχαρουργείο σε συνέχεια της μείωσης της παραγωγής ζαχαροτεύτλων, η οποία προκλήθηκε από μετεωρολογικό φαινόμενο που εξομοιώνεται με θεομηνία.Nach Ansicht der italienischen Behörden ist die Beihilfe gemäß den Bestimmungen von Ziffer 11.3.1 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor für den Zeitraum 2000-2006 (nachstehend der „Gemeinschaftsrahmen“) [11] mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar, da durch diese Beihilfe nach den Ausführungen der Behörden Schäden ausgeglichen werden sollen, die die Zuckerraffinerie infolge eines Rückgangs der Zuckerrübenerzeugung erlitten hat, welcher auf Witterungsverhältnisse zurückzuführen ist, die mit einer Naturkatastrophe gleichzusetzen sind.

Übersetzung bestätigt

Η κοινοποιηθείσα τροποποίηση της νομοθεσίας για το φόρο χωρητικότητας θα ισχύσει μόνον αφού εγκριθεί από την Επιτροπή, θα παράγει όμως αποτελέσματα από το χρόνο πρόβλεψης της τροποποίησης στην εθνική νομοθεσία, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2006.Die angemeldete Änderung der Tonnagesteuerregelung findet erst nach Genehmigung durch die Kommission Anwendung, gilt jedoch ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der Änderung in die irischen Rechtsvorschriften im Januar 2006.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αφουγκράζομαι

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αφού.

Griechische Definition zu αφού

αφού [afú] σύνδ. : εισάγει δευτερεύουσες προτάσεις: 1. αιτιολογικές· εκφέρει το βασικό λόγο εξαιτίας του οποίου ισχύει ως επακόλουθο αυτό που δηλώνει η κύρια πρόταση· εφόσον, μια και: αφού αρρώστησες, καλύτερα να μείνεις σπίτι. Λοιπόν ας πάμε μια βόλτα, αφού τόσο το θέλετε. αφού (θα) έχεις δουλειά στις έξι, βλεπόμαστε αργότερα. αφού δε θα έρθεις, δε θα πάω και εγώ. αφού δεν είστε έτοιμοι, φεύγω μόνος. Tου ζήτησε βοήθεια, αφού μάλιστα δεν της ήταν τελείως άγνωστος. || σε παρενθετική χρήση: Συμβουλεύτηκα αυτή την έκδοση, αφού οι άλλες έχουν εξαντληθεί, και κατέληξα στα εξής συμπεράσματα. || σε ερωτηματική εκφορά συνήθ. εκφράζει έντονη αντίθεση· εφόσον, τη στιγμή που: αφού δεν πρόκειται να το αγοράσεις, γιατί ρωτάς την τιμή του; αφού είχες πει ότι δε θα ΄ρθεις, πώς έγινε και άλλαξες γνώμη; Aλλά πώς να τον βοηθήσουν, αφού είναι άρρωστοι και οι δύο; || (προφ., σπάν.) στο τέλος της πρότασης: Πήγαινε γρήγορα να κοιμηθείς. - Δε θέλω αφού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback