αφαίρεση  

 • Abstraktion Aberkennung
  upvotedownvote
 • Entfernung
  upvotedownvote
 • Entwendung
  upvotedownvote
 • Entzug
  upvotedownvote
 • Wegnahme
  upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aferesi, afairesh


Deutsche Synonyme zu: αφαίρεση

Beseitigung Entfernung Abtransport Abfuhr Distanz Abstand Ferne Weite Löschung Ausmerzung Vernichtung Ektomie Totalexstirpation Herausschneiden Exstirpation Exzision Selbstbedienung Klauerei Diebstahl Entwendung Plünderung Dieberei(en) (das) Stehlen (das) Klauen Klau ...klau Griff in die Kasse Aberkennung Entzug Entziehung Extraktion Auszug Extrakt Entgiftung cold turkey Ausfall Entbehrung Abstinenz


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αφαίρεση αφαιρέσεις
Genitiv αφαίρεσης
& αφαιρέσεως
αφαιρέσεων
Akkusativ αφαίρεση αφαιρέσεις
Vokativ αφαίρεση αφαιρέσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15