αστεία  

  • lustig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δε σηκώνει αστεία.

Αυτός συχνά γελάει με τα ίδια του τα αστεία.

Ο Τομ δε σηκώνει αστεία.

Quelle: enteka, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

astia, asteia


Deutsche Synonyme zu: αστεία

froh gelaunt gut drauf frohgemut beglückt vergnügt erheitert fidel bumsfidel beschwingt fröhlich gut gelaunt ausgelassen lustig gut aufgelegt heiter mopsfidel wildvergnügt wild vergnügt frohen Mutes freudig erregt munter (sich) pudelwohl (fühlen) quietschfidel unverdrossen launig freudetrunken voller Freude von Freudigkeit erfüllt aufgeräumt gutgelaunt wohlgestimmt wohlgelaunt guter Dinge immer munter frisch, fromm, fröhlich, frei rasend komisch (Verstärkung) witzig spaßig belustigend humorig scherzhaft ulkig amüsant komisch schreiend komisch (Verstärkung) grobhumorig äußerst komisch (sehr) witzig zum Kaputtlachen zum Totlachen zum Schießen urkomisch zum Schreien brüllend komisch humoristisch schelmisch humorvoll

Ähnliche Worte

αστειάκι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15