αρπάσσω  

 • entführen
  upvotedownvote
 • ergreifen
  upvotedownvote
 • fangen (Feuer)
  upvotedownvote
 • packen
  upvotedownvote
 • reißen
  upvotedownvote
 • schnappen
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βλέπει τζαι την ρήαιναν στα πεύτζια καθισμένην. Αρπάσσει την Αροδαφνούν στα πεύτζια την καθίσκει, τζ’ αρπάσσει τζαι την ρήαιναν στο γαίμαν την τυλίει. Την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arpasso, arpassw


Synonyme zu: αρπάσσω

αρπάζω


Deutsche Synonyme zu: αρπάσσω

entführen kidnappen verschleppen abspenstig machen ausspannen abwerben streitig machen loseisen wegschnappen herausbekommen freibekommen (vorübergehend) abziehen (von einer Aufgabe) mitnehmen am Schlafittchen packen packen schnappen festnehmen greifen (jemandes) habhaft werden aufgreifen verhaften ergreifen erwischen arripieren fangen fassen ertappen ausheben zu fassen kriegen hoppnehmen kriegen kassieren hopsnehmen hochnehmen kaschen stellen auffliegen lassen hochgehen lassen aufbringen (Schiff) (jemandem) das Handwerk legen (wieder) einkassieren in die Hand nehmen (sich) greifen festhalten (sich) schnappen nicht loslassen nicht aus der Hand geben nehmen gebacken kriegen auf die Reihe bekommen gebacken bekommen in den Griff bekommen bewerkstelligen schultern schaffen hinkriegen geregelt bekommen hinbekommen schaukeln auf die Reihe kriegen bewältigen meistern geregelt kriegen rocken (einer Sache) Herr werden auf die Reihe bringen wuppen ins Lot bringen getan kriegen stemmen auf die Kette kriegen zuwege bringen zustande bringen fertigbekommen fertigkriegen auf die Beine stellen einpacken zusammenpressen ballen umklammern zippen komprimieren komprimiert archivieren eindampfen zerren ziehen reißen schleppen trecken abschleppen mitreißen hinter sich her schleifen zerreißen aufreißen bersten zerplatzen zerspringen springen zerbrechen platzen aufplatzen splittern zerschellen zersplittern in tausend Stücke auseinanderfliegen in tausend Stücke zerspringen in Scherben gehen zu Bruch gehen verreisen wegfahren unterwegs sein in (den) Urlaub fahren in (den) Urlaub fliegen mal rauskommen (aus) haschen auffangen (jemanden) stellen zu fassen bekommen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15