{η}  απότιση Subst.  [apotisi, apotish]

(0)
{die}    Subst.
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu απότιση

απότιση Koine-Griechisch ἀπότισις / ἀπότεισις altgriechisch ἀποτίνω ἀπό + τίνω (με επιρροή και του ρήματος τίω)


GriechischDeutsch
Πρώτα πρέπει να αποδεχτείς την ευθύνη των πρότερων πράξεών σου... με το να αποτίσεις τιμές με παραδοσιακούς τρόπους.Zunächst müssen Sie Verantwortung für Geschehenes übernehmen indem Sie es auf traditionelle Weise gut machen.

Übersetzung nicht bestätigt

Ήρθες να αποτίσεις φόρο τιμής στον μακαρίτη τον Μπορίς;Wollen Sie dem alten Boris Respekt zollen?

Übersetzung nicht bestätigt

Θα αποτίσεις τον φόρο τιμής σου στον κοινό άνθρωπο και γυρίζουμε στο Σακραμέντο.Geh und erweise dem gewöhnlichen Volk die Ehre... und wir fahren nach Sacramento.

Übersetzung nicht bestätigt

Θα πρέπει να αποτίσεις φόρο τιμής στους θεούς.Du musst den Göttern Tribut zollen.

Übersetzung nicht bestätigt

Θέλεις να τους αποτίσεις έναν φόρο τιμής και να το κάνεις αρκετά ρεαλιστικό.Man möchte ihnen Tribut zollen und es realistisch darstellen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
απόδοση
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu απότιση

απότιση η [apótisi] : (λόγ.) απόδοση οφειλής, κυρίως στο απότιση φόρου τιμής / ευγνωμοσύνης σε κπ., απόδοση σε κπ. της τιμής / της ευγνωμοσύνης που του οφείλεται.

[λόγ. < ελνστ. ἀπότι(σις) `ξεπλήρωμα΄ -ση κατά τη σημ. της λ. αποτίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback