αποχωρώ Verb  [apochoro, apoxwrw]

  Verb
(0)
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αποχωρώ

αποχωρώ altgriechisch ἀποχωρῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.
Griechische Definition zu αποχωρώ

αποχωρώ [apoxoró] .9α : 1.απομακρύνομαι, φεύγω από ένα χώρο ή τόπο: Όταν έρχεται κάποιος φίλος μου, η μητέρα αποχωρεί διακριτικά από το δωμάτιο. Έφτασε τελευταίος στη συγκέντρωση και αποχώρησε πρώτος. Οι δύο ομάδες αποχώρησαν ισόπαλες από το γήπεδο. || φεύγω από κάπου, επειδή αρνούμαι να συμμετάσχω σε κάποια διαδικασία: Aποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων, επειδή διαφώνησε για διαδικαστικά θέματα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback