αποχωρώ  (apochoro, apoxwrw)  

Synonyme zu αποχωρώ

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu αποχωρώ

αποχωρών -ούσα -ούν

Deutsche Synonyme zu αποχωρώ

herauslösen zersplittern abspalten entfernen herausnehmen extrahieren isolieren aussondern aussortieren entnehmen auslesen ausgliedern aussieben eliminieren separieren selektieren abscheiden trennen absondern streichen segregieren sondern zurücktreten abtreten (Amt) niederlegen den Staffelstab weitergeben (sein) Amt zur Verfügung stellen abdanken seinen Hut nehmen (Posten) aufgeben über die Klinge springen (lassen) sein Leben aushauchen in die Grube fahren ableben den Geist aufgeben sterben den Tod erleiden seinen Geist aufgeben seinen Geist aushauchen dahinscheiden sein Leben lassen fallen ins Gras beißen dahingehen das Zeitliche segnen davongehen entschlafen sanft entschlafen von uns gehen verscheiden versterben von der Bühne des Lebens abtreten verdämmern erlöschen uns verlassen draußen bleiben (seine) letzte Fahrt antreten in die ewigen Jagdgründe eingehen seinen letzten Gang gehen (jemandes) letztes Stündlein hat geschlagen dran glauben (müssen) in den letzten Zügen liegen dahingerafft werden (von) gehen (die) Augen für immer schließen (den) Weg allen Fleisches gehen (die) Reihen lichten sich wegsterben die Hufe hochreißen vor seinen Richter treten vor seinen Schöpfer treten (jemandem) schlägt die Stunde übertragen verleihen überantworten vermachen überschreiben vererben überlassen anheimstellen (sich) verdünnisieren (sich) davon machen weggehen (sich) trollen (sich) verziehen verschwinden verduften fortgehen abhauen entschwinden abzischen Leine ziehen abdampfen (sich) auf den Weg machen (sich) entfernen (sich) zurückziehen die Düse machen (sich) vom Acker machen radieren in die Ausgangslage zurückführen löschen zurücksetzen reinigen auslöschen vernichten dahinraffen liquidieren ausradieren aufreiben zerschlagen (jemandem) die Tür weisen vor die Tür setzen räumen ausquartieren hinausbefördern rausschmeißen in die Flucht schlagen hinauswerfen (jemanden) hinauskomplimentieren abtrennen ablösen abkuppeln loslösen abhängen abmachen loseisen fortschaffen wegräumen abtransportieren wegbringen wegschaffen ausräumen fortbringen beiseiteräumen beseitigen verbringen verfrachten loswerden ausschalten aus dem Weg räumen unschädlich machen aus dem Weg schaffen beiseiteschaffen entsorgen (sich einer Sache) entledigen verklappen explantieren resezieren herausziehen jäten ausjäten ausraufen auszupfen ausrupfen herausrupfen (Unkraut) ziehen ausreißen herausreißen wegmachen zurücknehmen zurückziehen widerrufen dementieren rückgängig machen richtigstellen kündigen stornieren ausgleichen aufheben abbestellen annullieren abschaffen tilgen terminieren außer Kraft setzen aufkündigen auflösen für ungültig erklären für nichtig erklären für aufgehoben erklären für null und nichtig erklären abbedingen abkündigen kippen (journal.)


Beispielsätze αποχωρώ

... αποβίβασε τον Μιαούλη και έξι πειρατές σε κάποιο χωριό αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αφήνοντάς τον ελεύθερο, λόγω της εμφάνισης τουρκικού πλοίου. Ο Μιαούλης ...

... σοβαρά αυτό το σχέδιο, αλλά συζήτησε αρκετά με τους Σκύθες. Ο Δαρείος αποχώρησε σύντομα από το Δούναβη και τη Θράκη, οπότε πιθανά ούτε οι Σκύθες να ενδιαφέρονταν ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze abspalten

... ölhydraulischen Spaltgeräte eingesetzt, die mit hohem Druck die Gesteinsschicht abspalten. Anschließend werden sog. Lösekissen aus Blech in die Lösefuge eingebracht ...

... die von Lipiden wie Glyceriden oder Cholesterinestern freie Fettsäuren abspalten (Lipolyse). Diese Enzyme spielen physiologisch eine wichtige Rolle, indem ...

... das schwerer zu ertragende Problem in den Hintergrund gedrängt. Abspalten Beim Abspalten können in emotional schwer zu bewältigenden Situationen gegensätzliche ...

Quelle: Wikipedia


Weiterführende Links

Griechische Definition von αποχωρώαποχωρώWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15