{ο}  αποχαιρετισμός Subst.  [apocheretismos, apoxairetismos]

{der}    Subst.
(34)
(6)
{die}    Subst.
(1)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu αποχαιρετισμός

αποχαιρετισμός mittelgriechisch αποχαιρετισμός αποχαιρετίζω + -μός


GriechischDeutsch
Αλλά, για τη μεγάλη πλειονότητα, ο αποχαιρετισμός του σχολείου σήμαινε το τέλος της τυπικής μαθητείας.Für die große Mehrheit jedoch würde der Abschied von der Schule das Ende des formalen Lernens bedeuten.

Übersetzung bestätigt

Πρόκειται λοιπόν για ένα αντίο και ένας αποχαιρετισμός δεν μπορεί να περάσει χωρίς μια έκφραση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τη στήριξη που έχω λάβει σε αυτό το Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο και από όλους τους βουλευτές.Daher ist dies ein Abschied, den ich nicht vollziehen kann, ohne meine Anerkennung und meinen Dank für die Unterstützung zum Ausdruck zu bringen, die mir in diesem Hohen Haus vom Präsidenten und allen Abgeordneten stets zuteil geworden ist.

Übersetzung bestätigt

Folsom λίμνη αποχαιρετισμοί σε επίπεδα ρεκόρ πρόσφατα η οποία έχει αρχίσει να υπερχειλίσουν οι όχθες του σε τμήματα της κατασκευής του ΣικάγοFolsom Lake Abschied auf Rekordniveau vor kurzem was hat sich über die Ufer begonnen in Teilen von Chicago Marke

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αποχαιρετισμός

αποχαιρετισμός ο [apoxeretizmós] : η ενέργεια του αποχαιρετώ, χαιρετισμός που απευθύνεται σε κπ. όταν τον αποχωριζόμαστε: Ο αποχαιρετισμός / οι σκηνές του αποχαιρετισμού ήταν πολύ συγκινητικές. Έφτασε η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού. || συναισθηματικά φορτισμένες εκδηλώσεις ανθρώπου που εγκαταλείπει κάποιο οικείο και αγαπημένο χώρο: Πέρασα από το σχολείο μου για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό. (έκφρ.) αποχαιρετισμός στα όπλα, για κπ. που αποσύρεται οριστικά από τη δράση, που γίνεται απόμαχος.

[λόγ. < μσν. αποχαιρετισμός < αποχαιρετισ- (αποχαιρετίζω) -μός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback