αποσχίζω Verb  [aposchizo, aposxizw]

  Verb
(0)

Etymologie zu αποσχίζω

αποσχίζω altgriechisch ἀποσχίζω ἀπό + σχίζω proto-griechisch *skʰídyō proto-indogermanisch *ski-d- / *skeyd- (χωρίζω, διαιρώ) *skey (χωρίζω, ανατέμνω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αποσχίζω

αποσχίζω [aposçízo] mediop αποσχίζομαι, aor αποσχίσθηκα (& αποσχίστηκα; subj αποσχισθώ), pf & plupf έχω-είχα αποσχισθεί (& αποσχιστεί) (L)

① trans tear apart, tear to bits (syn αποσκίζω 1, ξεσκίζω):
έπεσαν οι ήχοι αυτοί και ξέσυραν, αποσχίζοντας τις ίνες της ψυχής, κάτι ολάνθιστο (Christomanos)
ⓐ break down, dissolve, spdivt (syn διαλύω, διασπώ):
παράγεται άφθονο γλυκογόνο μαζί με κάποιο φύραμα, που το αποσχίζει και δημιουργεί γαλακτικό οξύ (Louros)
② mi αποσχίζομαι become divided, spdivt up (syn διαιρούμαι):
οι επιστήμες αποσχίζονται ασταμάτητα σε κλάδους (Panagiotop)
③ break away, tear o.s. away fr, separate o.s. fr (near-syn αποδεσμεύομαι 2b, απομακρύνομαι 4c):
αποσχίζομαι από δεσμεύσεις, από φίλους |
μπορούν να αποσχισθούν από το έθνος των και να ενταχθούν σε άλλους κύκλους πολιτισμού (Tsatsos) |
η ελεύθερη φαντασία αποσχίζεται από το πραγματικό (Mourelos)
ⓑ secede, defect (syn αποσκιρτώ 2, αποστατώ 2):
οι νότιες πολιτείες (της Aμερικής) αποσχίστηκαν στα 1861 (Theotokas) |
(οι Eσσαίοι ήταν) ένα είδος ιουδαϊκής αίρεσης, που θα είχε αποσχιστεί από τον κύριο κορμό του Iσραήλ (Papanoutsos) |
o T. είχε αποσχισθεί από το κουμουνδουρικό κόμμα πριν λίγο καιρό (Petsadivs)
[fr kath αποσχίζω ← PatrG ← K (also pap), AG]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback