απευθύνω  Verb  [apefthino, apeythynw]

Ähnliche Bedeutung wie απευθύνω


Beispielsätze απευθύνω

... τον τόπο συγγραφής, την παιδεία του συγγραφέα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα δημώδη κείμενα είναι έμμετρα, σε ...

... συμπολίτη του Κύρνο, ο οποίος αποτελεί πολλές φορές το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται με τους στίχους του. Σήμερα ο Θέογνις, πλάι στους υπολοίπους Έλληνες ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze adressieren

... jede einheitlich und (innerhalb des Adressraums) eindeutig ansprechen (adressieren) lässt. Beispiele für Adressräume sind die Menge aller: Rufnummern ...

... die benötigte Zeit um eine Spalte im Hauptspeicher eines Computers zu adressieren. Das Maß dafür ist die erforderliche Zahl der Taktzyklen. Je kleiner ...

... (Richtig adressieren in Deutschland) http://www.the-write-stuff.de/tipp26.html https://www.post.at/downloads/Richtig_Adressieren_Folder_mit_Ausklappteil_06_2015 ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΑΠΕΥΘΥΝΩ
I convey
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
απευθύνωαπευθύνουμε, απευθύνομεαπευθύνομαιαπευθυνόμαστε
απευθύνειςαπευθύνετεαπευθύνεσαιαπευθύνεστε, απευθυνόσαστε
απευθύνειαπευθύνουν(ε)απευθύνεταιαπευθύνονται
Imper
fekt
απεύθυνααπευθύναμεαπευθυνόμουν(α)απευθυνόμαστε, απευθυνόμασταν
απεύθυνεςαπευθύνατεαπευθυνόσουν(α)απευθυνόσαστε, απευθυνόσασταν
απεύθυνεαπεύθυναν, απευθύναν(ε)απευθυνόταν(ε)απευθύνονταν, απευθυνόντανε, απευθυνόντουσαν
Aoristαπηύθυνα, απεύθυνααπευθύναμεαπευθύνθηκααπευθυνθήκαμε
απηύθυνες, απεύθυνεςαπευθύνατεαπευθύνθηκεςαπευθυνθήκατε
απηύθυνε, απεύθυνεαπηύθυναν, απεύθυναν, απευθύναν(ε)απευθύνθηκεαπευθύνθηκαν, απευθυνθήκαν(ε)
Per
fect
έχω απευθύνειέχουμε απευθύνειέχω απευθυνθείέχουμε απευθυνθεί
έχεις απευθύνειέχετε απευθύνειέχεις απευθυνθείέχετε απευθυνθεί
έχει απευθύνειέχουν απευθύνειέχει απευθυνθείέχουν απευθυνθεί
Plu
per
fect
είχα απευθύνειείχαμε απευθύνειείχα απευθυνθείείχαμε απευθυνθεί
είχες απευθύνειείχατε απευθύνειείχες απευθυνθείείχατε απευθυνθεί
είχε απευθύνειείχαν απευθύνειείχε απευθυνθείείχαν απευθυνθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα απευθύνωθα απευθύνουμε, θα απευθύνομεθα απευθύνομαιθα απευθυνόμαστε
θα απευθύνειςθα απευθύνετεθα απευθύνεσαιθα απευθύνεστε, θα απευθυνόσαστε
θα απευθύνειθα απευθύνουν(ε)θα απευθύνεταιθα απευθύνονται
Fut
ur
θα απευθύνωθα απευθύνουμε, θα απευθύνομεθα απευθυνθώθα απευθυνθούμε
θα απευθύνειςθα απευθύνετεθα απευθυνθείςθα απευθυνθείτε
θα απευθύνειθα απευθύνουν(ε)θα απευθυνθείθα απευθυνθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω απευθύνειθα έχουμε απευθύνειθα έχω απευθυνθείθα έχουμε απευθυνθεί
θα έχεις απευθύνειθα έχετε απευθύνειθα έχεις απευθυνθείθα έχετε απευθυνθεί
θα έχει απευθύνειθα έχουν απευθύνειθα έχει απευθυνθείθα έχουν απευθυνθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να απευθύνωνα απευθύνουμε, να απευθύνομενα απευθύνομαινα απευθυνόμαστε
να απευθύνειςνα απευθύνετενα απευθύνεσαινα απευθύνεστε, να απευθυνόσαστε
να απευθύνεινα απευθύνουν(ε)να απευθύνεταινα απευθύνονται
Aoristνα απευθύνωνα απευθύνουμε, να απευθύνομενα απευθυνθώνα απευθυνθούμε
να απευθύνειςνα απευθύνετενα απευθυνθείςνα απευθυνθείτε
να απευθύνεινα απευθύνουν(ε)να απευθυνθείνα απευθυνθούν(ε)
Perfνα έχω απευθύνεινα έχουμε απευθύνεινα έχω απευθυνθείνα έχουμε απευθυνθεί
να έχεις απευθύνεινα έχετε απευθύνεινα έχεις απευθυνθείνα έχετε απευθυνθεί
να έχει απευθύνεινα έχουν απευθύνεινα έχει απευθυνθείνα έχουν απευθυνθεί
Imper
ativ
Presαπεύθυνεαπευθύνετεαπευθύνεστε
Aoristαπεύθυνεαπευθύνετεαπευθύνσουαπευθυνθείτε
Part
izip
Presαπευθύνοντας
Perfέχοντας απευθύνειτο απευθυμένοτα απευθυμένα
InfinAoristαπευθύνειαπευθυνθεί


Griechische Definition zu απευθύνω

απευθύνω [apefθíno] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. απηύθυνα και (σπάν.) απεύθυνα, απαρέμφ. απευθύνει, παθ. αόρ. απευθύνθηκα, απαρέμφ. απευθυνθεί : 1.για προφορική ή γραπτή επικοινωνία με συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων: Tο υπουργείο απηύθυνε εγκύκλιο προς όλους τους υπαλλήλους. Δε σου απηύθυνε το λόγο; Σε ποιον απευθύνεται αυτή η επιστολή; || σε επίσημο λόγο σχηματίζει περιφράσεις στις οποίες τη ρηματική σημασία τη δίνει το αντικείμενο: απευθύνω ερώτηση, ρωτώ. απευθύνω χαιρετισμό, χαιρετίζω. απευθύνω έκκληση, παρακαλώ για βοήθεια, συμπαράσταση κτλ. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu απευθύνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15