απεναντίας  

  • im Gegenteil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... οι Πεισιστρατίδες είχαν κάκιστες σχέσεις με το Μαντείο των Δελφών, ενώ απεναντίας οι μεγάλοι εχθροί τους, οι Αλκμεωνίδες, είχαν τις καλύτερες. Συγκεκριμένα ...

... νωπός, όπου έχουμε έκκρουση του κλειστότερου [e] από το ισχυρότερο [o]). Απεναντίας, προϊόν της συναιρέσεως αυτής είναι ένα μακρό κλειστό [oː]. Συνεπώς, η ...

... Καλυδώνα αναφέροντας επίσης ότι επρόκειτο για παραλιακή πόλη. Ο Πλίνιος απεναντίας αναφέρει ότι βρισκόταν στην ενδοχώρα. Με βάση τις πηγές αυτές οι περισσότεροι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apenantias


Deutsche Synonyme zu: απεναντίας

au contraire e contrario im Gegenteil

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15