{η}  απελπισία Subst.  [apelpisia]

{die}    Subst.
(250)
{die}    Subst.
(56)
{die}    Subst.
(3)

Etymologie zu απελπισία

απελπισία altgriechisch ἀπελπισία


GriechischDeutsch
Οι δεδηλωμένοι εχθροί της ειρηνευτικής διαδικασίας το αντιλαμβάνονται πολύ καλά και προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τη δυσαρέσκεια και την απελπισία για ίδιους πολιτικούς σκοπούς.Erklärte Gegner des Friedensprozesses nehmen dies sehr genau wahr und versuchen, Unzu­frieden­heit und Verzweiflung für ihre politischen Zwecke auszunutzen.

Übersetzung bestätigt

Το αποτέλεσμα μιας υπερβολικά αισιόδοξης σκέψης στη χάραξη πολιτικής είναι εμφανές και προκαλεί απελπισία σε μερικούς και απογοήτευση σε πολλούς.Wozu eine optimistische Politikgestaltung ohne Bodenhaftung führt, ist derzeit nur allzu offenkundig und trägt Schuld an der Verzweiflung mancher und der Desillusionierung vieler.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, η ιστορία της Ζιμπάμπουε είναι μια ιστορία ελπίδας που κατέληξε στην απελπισία ελπίδα ότι το 1980 η Ζιμπάμπουε θα είχε πραγματώσει το πλήρες δυναμικό της και θα καθίστατο μια ηγετική χώρα στην Αφρική· απελπισία τώρα, διότι ο πατέρας του έθνους μείωσε το επίτευγμά του και αντί να καταστεί μια από τις πιο πλούσιες αφρικανικές χώρες με τη μεγαλύτερη εκπαίδευση, έχει καταντήσει μια από τις φτωχότερες χώρες.Im Jahre 1980 hoffte man, Simbabwe werde sein Potential voll ausschöpfen und einen Platz unter den führenden afrikanischen Ländern einnehmen. Heute herrscht Verzweiflung, weil das Land unter der Herrschaft des Begründers der Nation von einem der reichsten afrikanischen Länder mit hohem Bildungsniveau zu einem der ärmsten Länder geworden ist.

Übersetzung bestätigt

Εντούτοις, από την απελπισία ξεπηδά η δυναμικότητα, η αποφασιστικότητα και η ελπίδα.Dennoch, aus Verzweiflung entstehen Lösungen, Entschlossenheit und Hoffnung.

Übersetzung bestätigt

Τα θύματα δεν έχουν διέξοδο στην κατάσταση αυτή και η ίδια η φύση του περιβάλλοντος στο οποίο δουλεύουν συχνά τα βυθίζει στην απελπισία και την τοξικομανία. Ορισμένα φτάνουν ακόμη και μέχρι την αυτοκτονία.Für die Opfer ist die Situation ausweglos, und das Milieu, in dem sie sich bewegen, bringt es mit sich, daß sie vielfach der Verzweiflung und der Drogensucht verfallen oder sogar in den Selbstmord getrieben werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu απελπισία

απελπισία η [apelpisía] : 1.έλλειψη, απουσία κάθε ελπίδας, το συναίσθημα που γεννιέται από αυτό, καθώς και η κατάσταση του απελπισμένου· απογοήτευση· απόγνωση: Aπό την απελπισία του δεν ήξερε τι έκανε. M΄ έπιασε (μαύρη) απελπισία. Στην απελπισία του αναγκάστηκε να… Bρέθηκε / ήρθε σε μεγάλη απελπισία / σε κατάσταση απελπισίας. H αυτοκτονία του ήταν πράξη απελπισίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback