ανταποκρίνομαι  

  • einer Sache entsprechen
    upvotedownvote
  • entsprechen jdm./etw.
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αθήνα, ο κόσμος όμως που απεικονίζει είναι σύνθετο κατασκεύασμα που δεν ανταποκρίνεται σε κάποια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα: παράλληλα με τις αρχαιοελληνικές ...

... Ρέμπραντ μετά το θάνατό του. Οι προσωπογραφίες του Ρέμπραντ δεν ανταποκρίνονταν πάντα στις παραδοσιακές μορφές παρουσίασης. Συχνά συνέθετε πορτρέτα ...

... αλογονίδια και το οξείδιο του νιοβίου (V). Οι ενώσεις του πολλές φορές ανταποκρίνονται σε μη στοιχειομετρικούς τύπους αποτελώντας στην πραγματικότητα στερεά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antapokrinome, antapokrinomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15