ανακαλύπτω  

  • entdecken
    upvotedownvote
  • Entdecken Sie
    upvotedownvote
  • Ich finde es heraus
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παγκοσμίως γαλλίου διοχετεύεται σε εφαρμογές ημιαγωγών, παρόλο που ανακαλύπτονται συνεχώς καινούργιες χρήσεις του μετάλλου σε νέα κράματα και κυψέλες ...

... λίγους μήνες αργότερα, ο οφθαλμολόγος Καρλ Κόλερ επέκτεινε τη χρήση της ανακαλύπτοντας πως λειτουργεί αναισθητικά στο μάτι. Ο Φρόυντ χορήγησε κοκαΐνη στον ...

... κρυσταλλογραφίας και των μεθόδων που ακολουθεί αυτή, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τη γεωμετρική διάταξη (κρυσταλλικό σύστημα) των σωματιδίων που συγκροτούν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anakalipto, anakalyptw


Deutsche Synonyme zu: ανακαλύπτω

entdecken erspähen finden vorfinden (zufällig) begegnen auffinden antreffen ermitteln aufklären feststellen festmachen (einer Sache) auf die Spur kommen erkennen auf die Schliche kommen identifizieren sehen aufdecken ausfindig machen detektieren ausmachen herausfinden eruieren konstatieren verorten zu Tage fördern zutage fördern

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15