αναγκαστικώς Adv.  [anagkastikos, anagkastikws]

  Adj.
(3)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Η ίδια έκθεση EPEC υπενθυμίζει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αγορά που έχει «απελευθερωθεί» πριν 15 έτη, τα ανταλλακτικά δεν έχουν καταστεί αναγκαστικώς λιγότερο δαπανηρά ενώ αντιθέτως έχουν αυξηθεί τα επιδόματα ασφαλείας.Im EPEC-Bericht selbst wird angeführt, dass im Vereinigten Königreich, einem seit 15 Jahren "liberalisierten" Markt, Ersatzteile nicht unbedingt billiger geworden, die Versicherungsprämien jedoch gestiegen sind.

Übersetzung bestätigt

Για όλες αυτές τις εφαρμογές δεν απαιτείται αναγκαστικώς ειδική παρέμβαση της Επιτροπής.Nicht alle aufgeführten Anwendungen erfordern unbedingt spezifische Maßnahmen seitens der Kommission.

Übersetzung bestätigt

Για το λόγο αυτό το περιβάλλον και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αναγκαστικώς έννοιες ασύμβατες.So gesehen stünden Umweltschutz und Wettbewerbsfähigkeit nicht unbedingt im Widerspruch zueinander.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αναγκαστικώς.Griechische Definition zu αναγκαστικώς

αναγκαστικώς [anaŋgastikós] adv (L)

perforce, forcedly, necessarily (syn in αναγκαστικά):
αναγκαστικώς πήγα, αναγκαστικώς το έκαμα |
θα μείνω αναγκαστικώς, γιατί βρέχει έξω |
κάποτε μπήκε ο ελληνικός χορός στα σχολεία αναγκαστικώς (Stratou) |
ποια ταινία δεν ξετυλίγεται αναγκαστικώς ειδυλλιακά στη Bενετία; (Athanasiadis-N) |
θα μπορούσαμε να φέρουμε κι άλλα παραδείγματα, που αναγκαστικώς μειώνουν την αντικειμενικότητα της έρευνας (Poudivanos) |
όλα τα μορφώματα της ιστορίας αναγκαστικώς υποτάσσονται σ' αυτόν το σκοπό (Tsatsos)
[fr ByzG ← K, PatrG ἀναγκαστικῶς 'forcibly; cogently']
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback