αν μη  

  • aber
    upvotedownvote
  • außer
    upvotedownvote
  • wenn nicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ο κύριος Σμιθ είχε τρεις γιους που έγιναν μηχανικοί.

Αυτοί φύτεψαν μηλιές.

Quelle: ellasevia, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

an mi, an mh


Synonyme zu: αν μη

αν όχι

παρά


Deutsche Synonyme zu: αν μη

nur doch dennoch aber trotzdem jedoch indes indessen bloß allein dabei trotz und allem zwar (...) doch hinwiederum (ganz) im Gegenteil andererseits hingegen dagegen im Gegensatz dazu im Unterschied dazu handkehrum konträr dazu hinwieder demgegenüber wohingegen im Kontrast dazu dahingegen wogegen während währenddessen alldieweil dieweil gewiss nichtsdestoweniger zugegeben immerhin allerdings freilich wenigstens dessen ungeachtet wie auch immer zumindest zugegebenermaßen gleichwohl dies sei zugestanden nichtsdestotrotz jedenfalls ungeachtet dessen sicher sicherlich schließlich trotz alledem abgesehen davon davon ab abseits dessen nichtsdestominder abgesehen (von) ausgenommen außer es sei denn höchstens dass bis auf wenn überhaupt (dann) höchstens nur dass allerhöchstens ohne exklusive abzüglich ohne Einbezug von unter Ausschluss von nicht mitgerechnet abgesehen von nicht inbegriffen mit Ausnahme von mangels in Ermangelung (von) unbeachtlich einer Sache (Juristendeutsch) sonder bar (einer Sache) abzgl. minus weniger abgerechnet abgezogen ungerechnet nicht gerechnet unter Abzug von

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15