αμοιβή  

  • Bezahlung
    upvotedownvote
  • Gebühr
    upvotedownvote
  • Lohn
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Στα χρηματοοικονομικά, αμοιβή κινδύνου (risk premium-spread) ονομάζεται η ελάχιστη χρηματική αμοιβή η οποία αναμένεται ότι θα αποδοθεί από μια επένδυση ...

... Το Δολοφόνος χωρίς αμοιβή (1958) είναι θεατρικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο. H ιδέα μιας "λαμπερής πολιτείας" ή ενός υπερβατικού άλλου κόσμου είναι κοινό ...

... Ο όρος αμοιβή κατά κεφαλή εγγεγραμμένου αναφέρεται στον τρόπο αυτό αποζημίωσης κατά τον οποίο, ο γιατρός εισπράττει από τον ασφαλιστικό φορέα ένα προκαθορισμένο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amivi, amoibh


Deutsche Synonyme zu: αμοιβή

Salär Lohn Salair Arbeitsentgelt Lohntüte Tantieme Einkommen Gage Aufwandsentschädigung Gehalt Besoldung Abgeltung Entgelt Honorar Entlohnung Kostenerstattung Vergütung Bezahlung Gratifikation Löhnung Einkünfte Bezüge Verdienst Heuer Zahlung Auszahlung Lohnzahlung Beitrag Gebühr Abgabe Preis Taxe


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αμοιβή αμοιβές
Genitiv αμοιβής αμοιβών
Akkusativ αμοιβή αμοιβές
Vokativ αμοιβή αμοιβές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15