αμμο-  

  • Sand-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μετατρέπει σε κινούμενη άμμο. Οι παλαιότερες, ιδίως, ταινίες έδειχναν συχνά ανθρώπους να «καταπίνονται» εντελώς από κινούμενη άμμο, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν ...

... 95; 35.9333 Το Αμμάν (αραβ.:عمان) είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας (χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας) και του κυβερνείου του Αμμάν και η μόνη με σύγχρονη ...

... Ψείρα, Μόχλος και στη Βασιλική, έκτισε το σπίτι του στη Παχειά Άμμο το 1910. Η Παχειά Άμμος αναφέρεται για πρώτη φορά στις απογραφές το 1920, στην κοινότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ammo-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15