αγκυροβολώ Verb  [agkirovolo, agkyrobolw]

  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu αγκυροβολώ

αγκυροβολώ altgriechisch ἀγκυροβολέω ἄγκυρα + βάλλω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
αγκυρώνω
αράζω
αραξοβολώ
λιμενεύω, λιμενιάζω, λιμενίζω
ρίχνω (την) άγκυρα
φουντάρω
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγκυροβολώ.

Griechische Definition zu αγκυροβολώ

αγκυροβολώ [angirovoló] .9α : ρίχνω άγκυρα για να σταθεροποιήσω το πλοίο σε μια θέση· αράζω, φουντάρω (άγκυρα): Tο βαπόρι αγκυροβόλησε στ΄ ανοιχτά. Aγκυροβολημένα πλοία στο λιμάνι.

[λόγ. < αρχ. ἀγκυροβολῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback