{το}  αγγείο Subst.  [angio, aggeio]

{das}    Subst.
(22)

Etymologie zu αγγείο

αγγείο altgriechisch ἀγγεῖον


GriechischDeutsch
Μετά την επέμβαση το αίμα ρέει μέσα από το νέο συρραμμένο αγγείο στον καρδιακό μυ.Nach der Operation fließt durch das neue Gefäß Blut zum Herzmuskel.

Übersetzung bestätigt

Έχει αναφερθεί καθυστερημένη επούλωση μετά από μεταμόσχευση, συμπεριλαμβανομένης διάνοιξης της περιτονίας, μετεγχειρητικής κήλης και διάσπαση της αναστόμωσης (π.χ. σε τραύμα, αγγείο, αεραγωγό, ουρητήρα, χοληφόρα).Über Wundheilungsstörungen einschließlich Fasziendehiszenz, Narbenhernie und Anastomoseninsuffizienz (beispielsweise im Bereich der Wunde, der Gefäße, der Luftwege, der Ureter und der Gallenwege) nach Transplantationsoperationen wurde berichtet.

Übersetzung bestätigt

Έχει αναφερθεί καθυστερηµένη επούλωση µετά από µεταµόσχευση, συµπεριλαµβανοµένης διάνοιξης περιτονίας, µετεγχειρητική κήλη, και ρήξης της αναστόµωσης (π. χ. σε τραύµα, αγγείο, αεραγωγό, ουρητήρα, χοληφόρα).Über Wundheilungsstörungen einschließlich Fasziendehiszenz, Narbenhernie und Anastomoseninsuffizienz (beispielsweise im Bereich der Wunde, der Gefäße, der Luftwege, des Ureters und der Gallenwege) nach Transplantationsoperationen wurde berichtet.

Übersetzung bestätigt

Έχει μία αιμορραγία στον εγκέφαλο, και φτιάχτηκε με ένα μικρό ράμμα, ένας μεταλλικός σφιγκτήρας που σφίγγει το αγγείο.Sie hatte eine Blutung im Gehirn, und die wurde mit ein kleinen Stent repariert, einer Metallklammer, die das Gefäß zusammenpresst.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγγείο.

Griechische Definition zu αγγείο

αγγειό το [angó] : 1.(λαϊκότρ.) σκεύος, δοχείο, συνήθ. πήλινο ή χάλκινο, για οικιακή χρήση: Mαζεύτηκαν οι γυναίκες με τα αγγειά τους, για να πάρουν νερό απ΄ τη βρύση. ΠAΡ Tο αψύ* το ξίδι το αγγείο του χαλάει. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback