αβαθής -ής -ές  Adj.  [avathis -is -es, abathhs -hs -es]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαθής -ής -ές

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαθής -ής -ές

Ähnliche Wörter zu αβαθής -ής -ές

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu αβαθής -ής -ές

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

  • ο αβαθής (maskulin)
  • η αβαθής (feminin)
  • το αβαθές (neutrum)


Griechische Definition zu αβαθής -ής -ές

αβαθής -ής -ές [avaθís] : που δεν έχει βάθος, άβαθος, ρηχός. ANT βαθύς: Tα αβαθή σημεία της θάλασσας. || (ως ουσ.) τα αβαθή, τα ρηχά.

[λόγ. < ελνστ. ἀβαθής]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback