έχω Verb  [echo, exw]

  Verb
(0)
    Verb
(0)

Etymologie zu έχω

έχω altgriechisch ἔχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu έχω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
έχω, parexo">-εχωέχουμε, έχομε
έχειςέχετε
έχειέχουν(ε)
Imper
fekt
είχαείχαμε
είχεςείχατε
είχεείχαν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα έχωθα έχουμε, θα έχομε
θα έχειςθα έχετε
θα έχειθα έχουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να έχωνα έχουμε, να έχομε
να έχειςνα έχετε
να έχεινα έχουν(ε)
Imper
ativ
Presέχεέχετε
Part
izip
Presέχοντας

 Singular

Plural
Unbestimmthat

hatte

Bestimmthatten

hattene
Griechische Definition zu έχω

έχω [éxo] Ρ πρτ. είχα, μτχ. έχοντας : I1.δηλώνει ότι κτ. βρίσκεται στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή στη χρήση κάποιου: Έχει μεγάλη περιουσία / ένα σπίτι / αυτοκίνητο / πολλά λεφτά. Έχει ένα σκύλο. έχω δύο διαμερίσματα, ένα ιδιόκτητο και ένα νοικιασμένο. || Έχει κατάστημα, είναι επαγγελματίας καταστηματάρχης. || Έχει δίπλωμα / πτυχίο, έχει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Έχει μεγάλη θέση. (έκφρ.) τα έχει, έχει πολλά λεφτά. έχει και τι δεν έχει, έχει πολύ μεγάλο αριθμό ή ποσότητα από κτ. δεν έχει τίποτα, δεν έχει περιουσία ή χρήματα. έχει δεν έχει πρέπει να πληρώσει / να δώσει, για κτ. που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, υποχρεωτικά. όσα* είχε και δεν είχε. ό,τι* έχω και δεν έχω. έχω την τελευταία* λέξη / τον τελευταίο* λόγο. ΦΡ είχε δεν είχε, για να δηλώσουμε πολύ μεγάλη επιμονή, που μπορεί να καταλήξει σε ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα: Είχε δεν είχε τα κατάφερε να με πείσει. Είχες δεν είχες αρρώστησες, για κπ. που αρνείται να προφυλάξει την υγεία του. έχει ο Θεός, για να δηλώσουμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τα προβλήματά μας στην πρόνοια του Θεού. δεν έχει το Θεό* του. το έχω μαράζι*. έχει γούστο* να…! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback