ένδειξη  

 • Anzeige
  upvotedownvote
 • Beweis
  upvotedownvote
 • Hinweis
  upvotedownvote
 • Zeichen
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... έχει βρεθεί στο γεωλογικό «όριο Κ-Τ». Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί ισχυρή ένδειξη της θεωρίας που υποστηρίζει ότι η εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν 65 εκατομμύρια ...

... στην πορεία του χρόνου από εκτεταμένες και βαθιές αλλαγές στο ύφος του, ένδειξη μίας διαρκούς αναζήτησης. Ακόμη σε κάθε μεμονωμένο έργο ή εκδοχή του, παρατηρούνται ...

... οχυρωματικά τείχη μυκηναϊκού τύπου στις Κυκλάδες και στην Κύπρο είναι άλλη μια ένδειξη αναταραχών στη διάρκεια του 12ου αι. Π.Κ.Χ. Πέρα από τις περιοχές με επαρκή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

endiksi, enthiksi, endeiksh


Deutsche Synonyme zu: ένδειξη

Anzeigegerät Bildschirm Monitor Anzeige Schirm Display Annonce Werbebanner Zeitungsinserat Kleinanzeige Fließtextanzeige Inserat Zeitungsanzeige Zeitungsannonce Strafanzeige Beweis Corpus Delicti Beleg Nachweis Beweismittel Beweismaterial Beweisstück Vorführung Demonstration Prämisse Begründung Argument Grund Beweisgrund Argumentation Beweisführung Indikator Hinweis Anzeiger Vorzeichen Anzeichen Vorbote Kennziffer (z. B. bei einer Matrix) Verzeichnis Index Tabelle Zeiger Ratschlag Verweis Rat Empfehlung Vorschlag Tipp Proposition Indizienbeweis Verdachtsgrund Indiz Anhaltspunkt Verdachtsmoment Moment Bezugnahme Belegstelle Tooltip automatischer Hinweis Wink Kurzinfo Zeichen Sigel Kürzel Symbol Signal Markierung Merkmal Fleck Mal alphabetisches Zeichen Alphazeichen Letter Charakter Buchstabe Stigma Kennzeichen Fanal Geste Wunder Mirakel Wunderding(e) Schild

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15