{η}  άρμα Subst.  [arma]

{der}    Subst.
(129)
{das}  
Gespann (ugs.)
  Subst.
(0)

Etymologie zu άρμα

άρμα (λόγιο) altgriechisch ἅρμα. Για τους σύγχρονους όρους, (Lehnbedeutung) französisch char[1]


GriechischDeutsch
άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμέναWagen

Übersetzung bestätigt

Να παρουσιάσουν τους δολοφόνους των λαών της Γιουγκοσλαβίας ως σωτήρες. Να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να προσδεθεί η Σερβία στο ιμπεριαλιστικό άρμα, και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο να κατακτήσει τη χώρα.Sie zielen darauf ab, die Mörder der Jugoslawen als Erlöser darzustellen und damit günstige Bedingungen dafür zu schaffen, dass Serbien auf den imperialistischen Wagen aufspringt und das europäische Kapital das Land übernehmen kann.

Übersetzung bestätigt

Στην Ισλανδία διαλύθηκε ο μύθος περί οικονομικού θαύματος και ασκούνται πιέσεις για πρόσδεση στο ιμπεριαλιστικό ευρωπαϊκό άρμα.In Island wurde der Mythos des Wirtschaftswunders entlarvt und man kann den Druck hören, der ausgeübt wird, damit es sich vor den europäischen imperialistischen Wagen spannen lässt.

Übersetzung bestätigt

Prick'd από το τεμπέλικο δάχτυλο μιας καμαριέρας: άρμα της είναι ένα άδειο φουντουκιού,Prick'd aus dem faulen Finger eines Mädchens: Ihr Wagen ist eine leere Haselnuss,

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν ακούω πλέον το φτερωτό άρμα του χρόνου να πλησιάζει ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο παλιά.Ich höre nicht mehr den geflügelten Wagen der Zeit nahen, zumindest nicht mehr so oft wie vorher.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu άρμα

άρμα (I) η.

Oικόσημο:
(Δωρ. Mον. XXVIII).
[<ιταλ. arma. H λ. το 15. αι. (LBG), στο Somav. και σήμ. ιδιωμ. (IΛ)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback