{die}  
Perversion
 Subst.

{η} διαστροφή Subst.
(60)
{η} ανωμαλία Subst.
(6)
DeutschGriechisch
"Der Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten verurteilen den in bestimmten Gebieten der Welt festzustellenden Sextourismus mit Kindesmißbrauch, der eine Perversion des Tourismus ist, auf das schärfste."Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταγγέλλουν και καταδικάζουν αυτήν τη διαστροφή του τουρισμού την οποία συνιστά ο παιδεραστικός σεξουαλικός τουρισμός σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Übersetzung bestätigt

Sicherlich liegt ihm die unbeschreibliche Perversion einiger Menschen zu Grunde, deren mögliche Verzweiflung niemals solche Verbrechen rechtfertigen kann, sowie die Verlockung des schnellen Geldes, der die Hersteller und Händler solcher Dokumente erliegen.Σίγουρα, στη βάση της βρίσκεται η αχαρακτήριστη διαστροφή κάποιων προσώπων, των οποίων η πιθανή απόγνωση δεν θα μπορέσει ποτέ να δικαιολογήσει τα εγκλήματά τους, και το θέλγητρο του εύκολου κέρδους για τους παραγωγούς και τους διανομείς υλικού αυτού του είδους.

Übersetzung bestätigt

Denn die größte Perversion liegt ohne Zweifel in diesem objektiven Bündnis zwischen dem kapitalistischen Internationalismus und dem subversiven oder marxistischen Internationalismus, um Entscheidungsebenen durchzusetzen, die sich über die Nationen, ihre demokratisch ernannten Regierungen und ihre demokratisch gewählten Abgeordneten hinwegsetzen.Διότι η μεγαλύτερη διαστροφή έγκειται βεβαίως στην αντικειμενική αυτή συμμαχία μεταξύ καπιταλιστικού διεθνισμού και ανατρεπτικού ή μαρξιστικού διεθνισμού, για την επιβολή επιπέδων αποφάσεων που υπερβαίνουν τα έθνη, τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις τους, τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλιά τους.

Übersetzung bestätigt

Ohne die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Probleme zu verkennen, die die Erscheinungen von Rassendiskriminierung in Europa hervorbringen, möchte ich mich auf einen Aspekt die Perspektive der Entwicklung konzentrieren, die im Marasmus der jüngsten Ereignisse und auch während der Konferenz durch den Nahostkonflikt und die Schwere der dortigen Ereignisse wie auch durch die Anerkennung des durch die historischen Erfahrungen Europas verursachten Leids und die Perversion der Sklaverei und des Sklavenhandels, die wir heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ansehen, ein wenig in Vergessenheit geraten ist.Χωρίς να αγνοώ τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που προκαλούν στην Ευρώπη οι φυλετικές διακρίσεις, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μια πτυχή, στην προοπτική ανάπτυξης, η οποία έχει κάπως ξεχαστεί στα πλαίσια των τελευταίων λυπηρών γεγονότων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, λόγω της σύγκρουσης στην Εγγύς Ανατολή και της σοβαρότητας των γεγονότων που ελάμβαναν χώρα εκεί, καθώς επίσης και λόγω της αναγνώρισης της δυστυχίας που έχουν προκαλέσει οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας της Ευρώπης και από τη διαστροφή της σκλαβιάς και του εμπορίου σκλάβων, κάτι που σήμερα θεωρούμε έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα.

Übersetzung bestätigt

Erfahrungen, wie die in Portugal, wo ohne effektive Kontrolle ein Mindesteinkommen gewährt wird, während eine enorme Anzahl von Menschen als Leistungsempfänger registriert sind, die arbeiten könnten und dies auch sollten, dies aber nicht tun und es auch gar nicht versuchen, sind jedoch eine Perversion des Systems und müssen verhindert werden.Παρ' όλα αυτά, εμπειρίες όπως της Πορτογαλίας, με τη χορήγηση ελάχιστου εισοδήματος χωρίς πραγματικά αποτελεσματική παρακολούθηση, αλλά με έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων να είναι εγγεγραμμένοι ως δικαιούχοι που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να εργάζονται, ούτε όμως εργάζονται ούτε προσπαθούν να εργαστούν, αποτελούν διαστροφή της προσέγγισης που πρέπει να εξεταστεί.

Übersetzung bestätigt

Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik


Singular

Plural

Nominativdie Perversion

die Perversionen

Genitivder Perversion

der Perversionen

Dativder Perversion

den Perversionen

Akkusativdie Perversion

die Perversionen


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback