φαινόμενο  

  • Erscheinung
    upvotedownvote
  • Phänomen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τη συμμετοχή τους στο φαινόμενο, γιατί θεωρείται αμελητέα. Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα Φαινόμενο του θερμοκηπίου Διακυβερνητική ...

... Το φαινόμενο σήραγγας ή κβαντοσηράγγωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα κβαντικό σωματίδιο διασχίζει ένα φράγμα σωματιδίων, το οποίο φαίνεται πως ...

... Το φαινόμενο Ντόπλερ είναι η παρατηρούμενη αλλαγή στη συχνότητα και το μήκος κύματος ενός κύματος από παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

fenomeno, fainomeno


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φαινόμενο φαινόμενα
Genitiv φαινομένου φαινομένων
Akkusativ φαινόμενο φαινόμενα
Vokativ φαινόμενο φαινόμενα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15