σπεύδω  

  • eilen
    upvotedownvote
  • huschen
    upvotedownvote
  • sich beeilen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δρόμο για τη δυτική Μικρά Ασία και οι περισσότερες πόλεις της περιοχής σπεύδουν να ανοίξουν τις πύλες τους. Η ιωνική πόλη της Μιλήτου αψηφά τον Αλέξανδρο ...

... Μονόφθαλμος ανακηρύσσεται από το στρατό του βασιλιάς. Το παράδειγμά του σπεύδουν να ακολουθήσουν και οι αντίπαλοί του, οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται βασιλείς ...

... παραγγελίες και θνητών όπως την παρουσιάζει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, όπου σπεύδει κατά παράκληση του Αχιλλέα να ζητήσει από τον Βορρέα και τον Ζέφυρο να ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

spevdo, spevtho, speydw


Deutsche Synonyme zu: σπεύδω

rennen laufen eilen spurten rasen stürmen jagen schnell laufen wetzen pesen fetzen hasten sprinten die Beine in die Hand nehmen flitzen sausen dahinpreschen fitschen zischen fegen schießen stieben pfeifen hetzen galoppieren fliegen huschen schnellen hechten Hackengas geben Gummi geben düsen preschen fix machen (sich) ranhalten (sich) beeilen (die) Hufe schwingen schnell machen (sich) sputen (sich) tummeln hinnemachen (die) Beine in die Hand nehmen voranmachen (sich) überschlagen (sich) abhetzen reinhauen Dampf machen pressieren (mit) drängen eilig sein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15