προσέχω  

  • aufpassen
    upvotedownvote
  • beobachten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Να με προσέχεις είναι κοινωνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε από το Mega, την τηλεοπτική σεζόν 2001-2002. Όταν τέσσερα αδέρφια, ο Αλέξανδρος, ο ...

... αφού άφησε τον Πάνταυχο, τον ικανότερο από τους στρατηγούς του, να τους προσέχει με μεγάλο τμήμα στρατού, εξεστράτευσε κατά του Πύρρου. Οι δύο άνδρες εξαιτίας ...

... τις γυναίκες σκλάβων (ευνούχος<εὐνή [κρεβάτι] και ὄχος [<ἔχω = προσέχω], αυτός που προσέχει το κρεβάτι) είτε στη δημιουργία αφοσιωμένων κρατικών υπαλλήλων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prosecho, prosexw


Deutsche Synonyme zu: προσέχω

aufpassen Coitus interruptus beaufsichtigen beobachten überwachen kontrollieren checken im Visier haben im Visier behalten im Blick haben im Sichtfeld haben nachhalten Acht geben (sich) vorsehen vorsichtig sein Vorsicht walten lassen (die) Augen offen haben (die) Augen offen halten (sehr) aufmerksam sein sich in Acht nehmen vor die Ohren spitzen aufhorchen Obacht geben aufmerksam werden aufmerken beäugen untersuchen ansehen mustern schauen anschauen lugen angucken zugucken besehen glotzen betrachten beaugapfeln gucken blicken (sich etwas) reinziehen spannern kieken ein Auge auf etwas werfen zusehen bewachen hüten (etwas) im Auge behalten zuschauen beachten (etwas) in Evidenz halten (etwas) im Blick haben (jemandem/etwas) Beachtung schenken (sein) Augenmerk richten (auf) (ein) waches Auge haben (auf) skizzieren verzeichnen aufzeichnen aufnehmen erfassen (jemanden) belauern observieren im Auge behalten nicht aus den Augen lassen ständig im Blick haben


Grammatik

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
ἐγώ
προσέχω
προσέχω
προσέχοιμι
-
σύ
προσέχεις
προσέχῃς
προσέχοις
πρόσεχε
οὖτος
προσέχει
προσέχ
προσέχοι
προσεχέτω
ἡμεῖς
προσέχομεν
προσέχωμεν
προσέχοιμεν
-
ὑμεῖς
προσέχετε
προσέχητε
προσέχοιτε
προσέχετε
οὗτοι
προσέχουσι(ν)
προσέχωσι(ν)
προσέχοιεν
προσεχόντων / προσεχέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατο μετοχή
προσέχειν
προσέχων
προσέχουσα
πρόσεχον
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15