προειδοποιώ  

  •    vorher benachrichtigen
  •    warnen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

proidopio, proithopio, proeidopoiw


Grammatik

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
προειδοποιήσει
μετοχή (ενεστώτας)
προειδοποιώντας
προσωπικές εγκλίσεις
πρόσωπο singular plural
πρώτο δεύτερο τρίτο πρώτο δεύτερο τρίτο
οριστική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας προειδοποιώ προειδοποιείς προειδοποιεί προειδοποιούμε προειδοποιείτε προειδοποιούν
παρατατικός προειδοποιούσα προειδοποιούσες προειδοποιούσε προειδοποιούσαμε προειδοποιούσατε προειδοποιούσαν
αόριστος προειδοποίησα προειδοποίησες προειδοποίησε προειδοποιήσαμε προειδοποιήσατε προειδοποίησαν


περιφραστικοί
χρόνοι
εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα προειδοποιώ θα προειδοποιείς θα προειδοποιεί θα προειδοποιούμε θα προειδοποιείτε θα προειδοποιούν
στιγμιαίος
μέλλοντας
θα προειδοποιήσω θα προειδοποιήσεις θα προειδοποιήσει θα προειδοποιήσουμε θα προειδοποιήσετε θα προειδοποιήσουν
παρακείμενος α' έχω προειδοποιήσει έχεις προειδοποιήσει έχει προειδοποιήσει έχουμε προειδοποιήσει έχετε προειδοποιήσει έχουν προειδοποιήσει
παρακείμενος β' - - - - - -
υπερσυντέλικος α' είχα προειδοποιήσει είχες προειδοποιήσει είχε προειδοποιήσει είχαμε προειδοποιήσει είχατε προειδοποιήσει είχαν προειδοποιήσει
υπερσυντέλικος β' - - - - - -
συντελεσμένος
μέλλοντας α'
θα έχω προειδοποιήσει θα έχεις προειδοποιήσει θα έχει προειδοποιήσει θα έχουμε προειδοποιήσει θα έχετε προειδοποιήσει θα έχουν προειδοποιήσει
συντελεσμένος
μέλλοντας β'
- - - - - -
υποτακτική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
περιφραστικοί
χρόνοι
ενεστώτας να προειδοποιώ να προειδοποιείς να προειδοποιεί να προειδοποιούμε να προειδοποιείτε να προειδοποιούν
αόριστος να προειδοποιήσω να προειδοποιήσεις να προειδοποιήσει να προειδοποιήσουμε να προειδοποιήσετε να προειδοποιήσουν
παρακείμενος α' να έχω προειδοποιήσει να έχεις προειδοποιήσει να έχει προειδοποιήσει να έχουμε προειδοποιήσει να έχετε προειδοποιήσει να έχουν προειδοποιήσει
παρακείμενος β' - - - - - -
προστακτική - (εσύ) - - (εσείς) -
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας προειδοποίει προειδοποιείτε
αόριστος προειδοποίησε προειδοποιήστε
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15