παντελώς  

  • vollständig
  • total

Beispielsätze

Δεν έφαγα παντελώς τίποτε για τις τρεις τελευταίες μέρες.

Αυτό το πρόβλημα είναι παντελώς λυμένο.

Quelle: glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pantelos, pantelws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15