ξέρω  

  • ich weiß
    upvotedownvote
  • wissen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν ξέρω.

Δεν ξέρω τι να κάνω.

Δεν ξέρω τίποτα γι'αυτήν.

Quelle: Sprachprofi, promemoria, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ksero, kserw

Ähnliche Worte

ξερωγίζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15