μετατοπίζω  

  • verrücken
    upvotedownvote
  • verschieben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... είτε με το άτομο Χ είτε με το άτομο Ζ, ενώ ταυτόχρονα ο διπλός δεσμός μετατοπίζεται από μεταξύ των Υ και Ζ, στα Χ και Υ. Κύριο χαρακτηριστικό της ταυτομέρειας ...

... ύφαλοι αρχίζουν να σχηματίζονται στους ωκεανούς, ενώ οι νότιες ήπειροι μετατοπίζονται προς τους πόλους. Παγετώδης περίοδος εξελίσσεται στη Σαχάρα.Τα κυριότερα ...

... σε εκβολές ποταμών. Εμφανίζονται τα πρώτα οδοντοφόρα ψάρια, τα οποία μετατοπίζονται από το θαλάσσιο περιβάλλον σε λίμνες και ποτάμια. Οι ήπειροι αρχίζουν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

metatopizo, metatopizw


Deutsche Synonyme zu: μετατοπίζω

fortschieben rücken deplacieren wegschieben verdrängen umstellen verschieben verrücken schieben verfrachten umsetzen verstellen umlegen aufschieben hinausschieben (etwas) auf Eis legen auf die lange Bank schieben vor sich herschieben (es) nicht eilig haben (mit) (etwas) (sehr) ruhig angehen lassen Zeit verstreichen lassen hintanstellen (zeitlich) nach hinten schieben prokrastinieren retardieren verschleppen verzögern zurückhalten (etwas) liegen lassen versetzen auf später vertagen nach hinten schieben auf später verschieben nach hinten verlegen auf einen späteren Termin (ver)legen zurückstellen (bis zum)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15