μερικώς  

  • teils
    upvotedownvote
  • teilweise
    upvotedownvote
  • zum Teil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ιονισμένο αέριο σε θερμοκρασία, περίπου, 109 βαθμών Kelvin. Πλάσμα είναι ένα μερικώς ιονισμένο αέριο, δηλαδή ένα αέριο στο οποίο κάποια (αλλά όχι όλα) από τα ...

... αυτό ήταν κινητό, και βελτιώθηκε αργότερα από τον Ανανιά Σιρακουνί σε μερικώς σταθερό. Το 1116 το Αρμενικό ημερολόγιο έγινε πλήρως σταθερό, με την προσθήκη ...

... και όχι σε κάποια άλλη θεότητα. Στη ρωμαϊκή μυθολογία ο Όρκος ταυτίζεται μερικώς με τον Πλούτωνα ή Άδη. Ο αστεροειδής 90482 Όρκος (90482 Orcus), που ανακαλύφθηκε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

merikos, merikws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15