μερικός  

  • Teil-
    upvotedownvote
  • teilweise
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μαθηματικά μία μερική διαφορική εξίσωση (ΜΔΕ) είναι μια διαφορική εξίσωση η οποία περιέχει άγνωστες συνάρτησεις πολλαπλών μεταβλητών και τις μερικές παραγώγους ...

... αποτελούν την πλειονότητα (αλλά όχι το σύνολο) των ρόλων της Νεκράς Θαλάσσης. Μερικές φορές αποκαλείται Εβραϊκή του Κουμράν. Η αυτοκρατορική αραμαϊκή γραφή των ...

... σχέση του εκάστοτε οργανισμού με το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, μερικές φορές, αυτές οι σχέσεις δεν είναι τόσο σαφείς, όπως και η διάκριση μεταξύ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

merikos

Ähnliche Worte

μερικός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15