μαθαίνω  

  • ich lerne
    upvotedownvote
  • lernen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Τα Ελληνικά και τα Λατινικά είναι χρήσιμες γλώσσες, για αυτό τα μαθαίνω.

Μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες.

Δε μ' αρέσει να μαθαίνω ανώμαλα ρήματα.

Quelle: ellasevia, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

matheno, mathainw


Deutsche Synonyme zu: μαθαίνω

bimsen studieren büffeln pauken erlernen lernen (sich) aneignen erwerben (sich) zu eigen machen (sich) Wissen aneignen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15