μήτηρ  

  •    Mutter
  •    Beschützerin
  •    Fürsorgerin wie eine Mutter
  •    Quelle
  •    Ursache

Beispielsätze

Η επανάληψη είναι η μήτηρ της μαθήσεως.

Quelle: mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mitir, mhthr


Synonyme:

μητέρα, πηγή, αιτία

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15