μάτην  

  • vergeblich
  • eitel

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πυγμάχων την παροιμίαν είρησθαι δοκούσιν, οι πολλάκις ουκ ευστοχούντες μάτην κινούσι τας χείρας". Επίσης ο Λουκιανός στον Ερμότιμον (33) σημειώνει: ...

... Ροντοφινίκινα προσπαθώντας να εξασφαλίσει βοήθεια για την Σερβία αλλά εις μάτην. Έλαβε από τη Ρωσία μια ετήσια σύνταξη 300 δουκάτων, και στη συνέχεια διαπραγματεύτηκε ...

... επιστροφή των Καπέτων-Ανζού και έκαναν βασιλιά τους τον Φρειδερίκο Γ'. Εις μάτην ο πάπας Βονιφάτιος Η' προσπάθησε να τον μεταπείσει με υποσχέσεις και αξιώματα· ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

matin, mathn

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15