μάτην  

  • vergeblich
  • eitel

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πυγμάχων την παροιμίαν είρησθαι δοκούσιν, οι πολλάκις ουκ ευστοχούντες μάτην κινούσι τας χείρας". Επίσης ο Λουκιανός στον Ερμότιμον (33) σημειώνει: ...

... Ροντοφινίκινα προσπαθώντας να εξασφαλίσει βοήθεια για την Σερβία αλλά εις μάτην. Έλαβε από τη Ρωσία μια ετήσια σύνταξη 300 δουκάτων, και στη συνέχεια διαπραγματεύτηκε ...

... τον Στράβωνα και οι παρατηρούμενες έντονες πλημμυρίδες και άμπωτες. Εις μάτην είχαν οι Ρωμαίοι ναυπηγήσει για αυτή την εκστρατεία μακρά πλοία αφού κανείς ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

matin, mathn

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15