κυριαρχία  

  • Dominanz
    upvotedownvote
  • Herrschaft
    upvotedownvote
  • Souveränität
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiriarchia, kyriarxia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κυριαρχία κυριαρχίες
Genitiv κυριαρχίας κυριαρχιών
Akkusativ κυριαρχία κυριαρχίες
Vokativ κυριαρχία κυριαρχίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15