κλαίω  

  • schreien
  • weinen

Beispielsätze

Όταν βλέπω αυτό το έργο πάντα κλαίω.

Άρχισα να κλαίω.

Κάθε μέρα κλαίω.

Quelle: glavkos, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kleo, klaiw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15