κατάφαση  

  • Bestätigung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... H καταφασία είναι διανοητική διαταραχή ομιλίας που περιλαμβάνει συνεχή επανάληψη, από τον ασθενή, της ίδιας λέξης ή φράσης, ή επανάληψη ακολουθίας λέξεων ...

... του επομένου» διότι συνάγεται εσφαλμένα από την δεύτερη πρόταση ότι η κατάφαση του επομένου προϋποθέτει την αληθινότητα του ηγουμένου. Για να παρασταθεί ...

... σωστή και αντικειμενική. Ο αξιολογικός μονισμός έγκειται στη μονομερή κατάφαση μιας και μόνης αξίας και στην παραγνώριση των άλλων (π.χ. αποδοχή μόνο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafasi, katafash


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατάφαση καταφάσεις
Genitiv κατάφασης
& καταφάσεως
καταφάσεων
Akkusativ κατάφαση καταφάσεις
Vokativ κατάφαση καταφάσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15