κατάφαση  

  •    Bestätigung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafasi, katafash


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κατάφαση καταφάσεις
Genitiv κατάφασης
& καταφάσεως
καταφάσεων
Akkusativ κατάφαση καταφάσεις
Vokativ κατάφαση καταφάσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15