κανονίζω  

 • ordnen
  upvotedownvote
 • regeln
  upvotedownvote
 • regulatorische
  upvotedownvote
 • vermitteln
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δάσκαλοι της Ευρώπης ήταν συχνά οργανωμένοι σε σωματεία, μέσω των οποίων κανονιζόταν η μίσθωσή τους. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, αρχαιότερα πανεπιστήμια ...

... Χριστίνας, όταν όλοι υποτίθεται ότι ξεχνούν τα γενέθλιά της και η ίδια κανονίζει να βρεθεί στο σπίτι της με τον Αντώνη. Όμως, οι υπόλοιποι απλώς της κάνουν ...

... η πρώτη περιοχή εκτός Παρισιού που είχε «παρλαμέντ» (κοινοβούλιο) που κανόνιζε θέματα δικαστικά, φορολογικά κ.λπ. Η Κομητεία της Τουλούζης αναπτύχθηκε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kanonizo, kanonizw


Deutsche Synonyme zu: κανονίζω

aufstellen ordnen aufbauen systematisieren strukturieren arrangieren rangieren serialisieren zusammenstellen gestalten gliedern anordnen einrichten aufreihen anlegen realisieren sequentialisieren sequenzialisieren in eine Reihenfolge bringen organisieren sortieren gruppieren kommissionieren hinstellen katalogisieren in einen Katalog aufnehmen registrieren unterteilen erfassen aufgliedern einordnen situieren aufklaren aufräumen Ordnung schaffen klar Schiff machen auf Vordermann bringen (die Dinge) in Ordnung bringen regeln beherrschen herrschen managen regulieren reglementieren steuern schalten (technisch) anweisen vorgeben entscheiden aufzwingen bestimmen diktieren veranlassen verordnen vorschreiben verfügen festlegen das letzte Wort haben (über etwas) befinden (jdm. etw.) verpassen (sich) kümmern erledigen in die Hand nehmen ausführen rüberbringen klarmachen vermitteln herüberbringen konkretisieren darlegen (jemandem etwas) verklickern verklugfiedeln präzisieren erläutern explizieren erklären (jemandem etwas) beibringen darbringen anschleppen beibringen herbeischaffen beschaffen herbeiholen ankarren herankarren herschaffen an Ort und Stelle schaffen hertransportieren herholen weitergeben tradieren übermitteln überliefern durchstellen weiterverbinden verbinden verfechten rechtfertigen eintreten für vertreten verteidigen (sich für etwas) aussprechen (sich) hinter etwas stellen stehen für soutenieren unterrichten einbläuen lehren dozieren näherbringen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15